5 powodów
dla których warto
wybrać KSD+
KSD+
Proaktywność
Komunikacja
interpersonalna
Praca
zespołowa
Odporność
na stres
Uczenie się
i rozwój
Efektywność
osobista
Budowanie
relacji
Podejmowanie
decyzji
System Rozwoju Kompetencji Skutecznego Działania to zestaw narzędzi e-learningowych wspomagających rozwój umiejętności cenionych przez pracodawców i zmianę zachowań na pożądane z punktu widzenia skuteczności działania. Dzięki kompleksowemu podejściu do procesu rozwojowego i dokładnemu wyjaśnieniu jego uwarunkowań możliwa jest świadoma zmiana przekonań i nawyków.
Proaktywność to zestaw umiejętności niezbędnych do skutecznego działania i osiągania celów. Ma wpływ na sposoby rozwiązywania problemów i jakość życia. Proaktywność pomaga wzmocnić pewność siebie, zmienić sposoby reagowania na niepowodzenia, zwiększać motywację do działania i pełniejszego zaspokajania swoich potrzeb.
Umiejętności komunikacyjne pomagają wyrażać swoje uczucia, emocje, oczekiwania i opinie oraz odpowiednio reagować na wypowiedzi i zachowania innych ludzi. Ułatwiają ich wysłuchanie i zrozumienie. Są niezbędne do nawiązywania kontaktów i utrzymywania trwałych związków. Warunkują nasze możliwości zaspokajania potrzeb, współdziałania z innymi i osiągania korzyści płynących ze współpracy.
Praca zespołowa to zestaw umiejętności niezbędnych do współpracy z innymi ludźmi oraz pełnienia ról zawodowych i życiowych. Praca zespołowa ma zasadnicze znaczenie przy realizacji złożonych celów i projektów wymagających współdziałania specjalistów z wielu dziedzin, z różnorodną wiedzą i doświadczeniami.
Odporność na stres to zestaw przekonań i nawyków, które umożliwiają odpowiednie interpretowanie bodźców i reagowanie na nie. Odporność na stres możemy zwiększyć poprzez zmianę niewłaściwych przekonań i nawyków. Zmiana przekonań umożliwia inne postrzeganie sytuacji, które do tej pory nas stresowały. Zmiana nawyków ułatwia zredukowanie ilości stresujących sytuacji.
Umiejętności wchodzące w skład kompetencji Uczenie się i rozwój, umożliwiają wykorzystanie frustracji i problemów jako inspiracji do rozwoju i korzystnych zmian. Pomagają w analizie związków przyczynowo-skutkowych niepowodzeń i ustalaniu ich źródeł. Ułatwiają zwrócenie uwagi na obszary wymagające doskonalenia.
Efektywność osobista to zestaw umiejętności umożliwiających osiąganie celów przy optymalnym wykorzystaniu własnego potencjału i dostępnych zasobów. Rozwój efektywności osobistej ma na celu poprawę umiejętności dysponowania swoimi możliwościami wykonawczymi oraz utrzymania ich na odpowiednim poziomie.
Dzięki umiejętnościom budowania relacji możemy zaspokajać swoje potrzeby, realizować cele, rozwijać się i żyć pełnią życia. Prawidłowe relacje w życiu zawodowym umożliwiają owocną współpracę i realizację wspólnych celów. Pozwalają na zwiększenie możliwości zawodowych i poszerzenie strefy wpływów.
Umiejętności związane z podejmowaniem decyzji w znacznym stopniu wpływają na jakość naszego życia oraz wyznaczają jego bieg. Z wielu decyzji nawet nie zdajemy sobie sprawy, ponieważ dokonujemy wyborów podświadomie, pod wpływem przekonań i emocji. Często nawet nie bierzemy pod uwagę innych możliwości.